แหวน

แหวน 18K หนัก xx กรัม ราคา xx,xxx บาท
แหวนรอบนิ้ว 96.5% หนัก xx กรัม ราคา xx,xxx บาท
แหวนรอบนิ้วลายจีน 96.5% หนัก xx กรัม ราคา xx,xxx บาท