สร้อยคอ

ชุดสร้อยคอพร้อมจี้ลูกคิด ทอง 96.5% หนัก 7.6 กรัม ราคา 15,xxx บาท
ชุดสร้อยคอดาว ทอง 96.5% หนัก 7.6 กรัม ราคา 15,xxx บาท
ชุดสร้อยคอพร้อมจี้ตัวเอ ทอง 96.5% หนัก 7.6 กรัม ราคา 15,xxx บาท
ชุดสร้อยคอพร้อมจี้นักษัตรกุล ทอง 96.5% หนัก 9.5 กรัม ราคา 19,xxxบาท