สร้อยข้อมือ

สร้อยข้อมือ ทอง 96.5% หนัก 30.4 กรัม ราคา 5x,xxx บาท
สร้อยข้อมือพิกุล ทอง 96.5% 15.2 กรัม ราคา 2x,xxx บาท
สร้อยข้อมือโบราณ ราคา xx,xxx บาท
กำไรข้อมือสองสี ทอง 96.5% หนัก 15.2 กรัม ราคา 2x,xxx บาท