ต่างหู

มีทั้งสินค้าพร้อมส่งและสั่งผลิต เวลาในการสั่งผลิต 15-20 วัน (ราคาขึ้นอยู่กับราคาทองวันที่สั่งสินค้า)

ต่างหูทอง รุ่น Double-O หนัก 4.65 กรัม ราคา 9,xxx บาท
ต่างหูทอง รุ่น fresh water pearl ราคา 5,xxx บาท
ต่างหูโบราณ ราคา xx,xxx บาท
ต่างหู ดอกไม้ หนัก xx กรัม ราคา 1x,xxx บาท
ต่างหูทอง 90% หนัก xx กรัม ราคา 1,xxx บาท

ต่างหูทอง 90% หนัก xx กรัม ราคา 1,xxx บาท
ต่างหูทอง 90% หนัก xx กรัม ราคา 1,xxx บาท

ต่างหูทอง 90% หนัก xx กรัม ราคา 1,xxx บาท