ติดต่อเรา / Contact us

ที่อยู่ / address : 47 ถนนนอก ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โทร / Tel. : 080-652-2381

เว็ปไซด์ / website : www.spacegoldjewelry.com

อีเมล์ / e-mail : spacegoldjewelry@gmail.com

ไลน์ / line : @759xivzy

เฟสบุค / facebook : @spacegoldjewelry

อินสตาแกรม / instagram : @spacegoldjewelry